Dự Án Làng Nghề Minh Phương Yên Lạc

Dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đang dần được hình thành, tương lai sẽ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại thị trấn Yên Lạc. Ngành nghề chủ yếu hoạt động trong Cụm công nghiệp này là sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, mộc dân dụng, phế liệu... sẽ tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động

Tên dự án: Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương
Quy mô: 33,3ha
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Kehin

Dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ–HĐND ngày 18/12/2017 về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại Văn bản số 1567/TTg-NN ngày 9/11/2018 và đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 2019, 2020, 2021 của UBND huyện Yên Lạc.
 
Dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương có diện tích đất thu hồi là 33,3ha của hơn 500 hộ, trong đó có 14,07 ha đất thuộc địa phận thị trấn Yên Lạc và 19,3ha đất thuộc địa phận xã Nguyệt Đức.

Ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương là ưu tiên, khuyến khích đầu tư thuộc các lĩnh vực, ngành nghề cơ sở sản xuất, ít gây ô nhiễm môi trường như sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất chế biến gỗ, mộc dân dụng, phế liệu; điện tử, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Xác định được vai trò quan trọng đó, thời gian qua, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo Ban Bồi thường và GPMB huyện Yên Lạc, UBND xã Nguyệt Đức và thị trấn Yên Lạc tích cực triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Ngay khi triển khai thực hiện dự án đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của phần lớn hộ dân có đất được quy hoạch. Chia sẻ với phóng viên, rất nhiều hộ dân đã nhận đền bù giải phóng mặt bằng của dự án cho biết đơn giá bồi thường, GPMB thực hiện công trình Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. 

 

 

Bình luận