Năm nay kinh tế – xã hội của Vĩnh Phúc sẽ có nhiều khởi sắc, bởi đến giữa năm, không chỉ GRDP đạt mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, thu ngân sách, công nghiệp tăng trưởng khá, tỉnh còn vượt chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư FDI, DDI vào các khu công nghiệp của cả năm 2019.
Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp, 7 tháng đầu năm, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 40 dự án FDI mới, tổng vốn đăng ký 235,32 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 29 lượt dự án, tổng vốn đăng ký 244,79 triệu USD, tăng hơn 2 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018 và vượt 71% kế hoạch năm. Đối với dự án DDI, các khu công nghiệp thu hút 8 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án, tổng vốn đăng ký 2.646 tỷ đồng, tăng gần 9 lần về vốn so với cùng kỳ năm 2018 và vượt 89% kế hoạch năm.

Luỹ kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút 330 dự án, trong đó có 270 dự án FDI, tổng vốn đầu tư trên 3.632 triệu USD; 60 dự án DDI, tổng vốn đầu tư trên 14.436 tỷ đồng. Trong số 330 dự án đầu tư, có 246 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh; 28 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 51 dự án đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến, vận động thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tiềm năng đóng góp, tạo sức lan tỏa, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tìm kiếm các nhà đầu tư mới thông qua các nhà đầu tư tại chỗ. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. Đặc biệt, cùng với thu hút đầu tư từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ hướng tới thị trường các nước là thành viên các nước tham gia Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác và toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP, cộng đồng kinh tế Asean (AEC)…

Ngay trong tháng 8, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp theo tiến độ đã được phê duyệt; chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các khu công nghiệp: Lập Thạch I, Lập Thạch II, Tam Dương I – khu vực II và Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa.

Dự kiến tháng 8/2019, Vĩnh Phúc sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 4 đến 5 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 5 đến 6 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm khoảng 30 triệu USD và 80 tỷ đồng. Đồng thời, sẽ có thêm từ 2 đến 3 dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảo Chi